RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka PIASMAR Zbigniew i Ryszard Węcławek Spółka Jawna z siedzibą 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. M. Konopnickiej 4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział KRS, pod numerem 0000087542 NIP 8830002104

 Wszelkie zapytania dotyczące danych osobowych można kierować na adres poczty Administratora e-mail: biuro@piasmar.com.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sprzedaży towaru oraz zapewnienia jak najlepszego poziomu świadczenia usług poprzez przedstawianie ofert, odpowiedzi na kierowane zapytania w formie pisemnej lub elektronicznej. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – art. 6 ust 1 pkt. a, b i f, w tym w celu marketingowym.

 Dane osobowe są przechowywane w zabezpieczonej bazie danych, są one widoczne jedynie dla właścicieli i administratora strony.  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wykonania umowy, a po jej ustaniu przez okres przewidziany prawem do dochodzenia ewentualnych roszczeń Stron.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi.

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Podczas poruszania się po witrynie internetowej pewne anonimowe informacje mogą zostać zebrane w sposób pasywny (to znaczy bez ich aktywnego przekazania przez Użytkownika), przy zastosowaniu różnych technologii, takich jak pliki Cookies. Dlatego informujemy, że zbieramy informacje za pomocą Plików Cookies, które wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika.
  2. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
  3. tworzenia statystyk, a w rezultacie ulepszania struktury i zawartości Serwisu.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w zakładce Polityka plików cookies.